+48 609 770 016 info@capsicum.pl
Zaznacz stronę

BIURO PRAWNO-PODATKOWE

Świadczymy fachowe usługi podatkowe połączone z kompetentną wiedzą prawną i nowoczesnymi rozwiązaniami.
 

 

Szybki kontakt telefoniczny:

Katarzyna Sobocińska

O FIRMIE:

Jesteśmy jak papryka (łac. capsicum): ostrzy dla urzędów, łagodni dla klientów. Księgowość jest nasza pasją i powołaniem, od ćwierć wieku w różnych formach nasi pracownicy odkrywają księgowość; odkrywają ciągle i nieustannie, tak jak ciągle i nieustannie zmieniają się warunki prawne i faktyczne prowadzonej działalności. Prowadzimy wszystkie rodzaje księgowości: od ryczałtu ewidencjonowanego przez księgę przychodów i rozchodów do pełnej księgowości. Mamy doświadczenie z różnoraką działalnością. Naszych klientów otaczamy opieką od początku, w tym też pomagamy w wyborze formy prowadzonej działalności i pomagamy w jej założeniu i rejestracji. Opieka z naszej strony obejmuje oprócz standardowej obsługi księgowej również wszelką pomoc w problemach prawnych i urzędowych. Mamy doświadczenie w sporach z fiskusem i innymi organami.

Spróbuj Papryki!!!

Korzystając z usług naszego biura mogą być Państwo pewni, że wszelkie otrzymane od Państwa informacje zostaną przez nas zachowane w pełnym bezpieczeństwie i z całkowitą dyskrecją. Również wtedy, gdy zakończy się okres naszej współpracy.
Wśród kadry pracowniczej naszej firmy jest specjalista BHP, który rzetelnie i sprawnie pomoże we wszelkich sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Państwa firmach. Na zlecenie przeprowadzi  szkolenie BHP dla pracowników, potwierdzone certyfikatem.

OFERTA:

Oferta

Capsicum sp. z o.o. będąc biurem rachunkowym prowadzi dla swoich klientów pełną księgowość księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany. Sporządzamy także deklaracje PIT, CIT, VAT, raporty i deklaracje ZUS. Udzielamy wszelkich porad w momencie, gdy zgłasza się do nas klient z zamiarem założenia nowej działalności gospodarczej lub też pomagamy w dalszym prowadzeniu już istniejącej działalności gospodarczej. W naszym biurze istnieje również możliwość abyśmy to my, a nie klient, załatwiali wszelkie formalności w Urzędach Skarbowych lub innych instytucjach po uzyskaniu stosownych dokumentów – pełnomocnictwa.

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ORGANIZACJI NON PROFIT

– księgowość fundacji i stowarzyszeń

KSIĘGI HANDLOWE - pełna księgowość

– ewidencja księgowa w oparciu o obowiązujące przepisy (księgi główne, księgi pomocnicze)

– ewidencja środków trwałych , wszelkich wartości niematerialnych oraz wyposażenia

– ewidencja wszelkiego rodzaju podatków towarów i usług VAT

– przygotowywanie comiesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych raportów   rozliczeniowych

– przygotowywanie sprawozdań GUS

– prowadzenie rozliczeń właścicieli firm

– przygotowanie i składanie wszystkich deklaracji US i ZUS

– pełna, kompleksowa i rzetelna reprezentacja klienta przed Urzędami

Dodatkowo biuro rachunkowe Capsicum sp. z o.o. na zlecenie klietów wykona:

1. Analizę zasad polityki rachunkowości

2. Analizę zakładowego planu kont oraz jego wdrożenie

3. Poprowadzi monitoring zobowiązań i należności

4. Przygotuje = sporządzi różnorakie dodatkowe sprawozdania i raporty

 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ORGANIZACJI NON PROFIT
 

– ewidencja przychodów ryczałtowanego podatku dochodowego

– ewidencja podatku od towarów i usług VAT (o ile dotyczy to działalności prowadzonej przez klienta)

– ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz wyposażenia

– przygotowanie i składanie deklaracji US i ZUS

– prowadzenie rozliczeń właścicieli firm

– pełna reprezentacja klientów przed urzędami US i ZUS

KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR

– prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów

– ewidencja podatku od towarów i usług VAT (o ile dotyczy to działalności prowadzonej przez klienta)

– ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych oraz wyposażenia

– przygotowanie i składanie deklaracji US i ZUS

– prowadzenie rozliczeń właścicieli firm

– przygotowywanie remanentów oraz ustalanie stanów magazynowych

– pełna reprezentacja klientów przed urzędami US i ZUS

 

W naszym biurze opracowanie rocznego zeznania z działalności wliczone jest w cenę usług księgowych.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

– przygotowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników firmy już zatrudnionych w firmie oraz nowo zatrudnionych

– przygotowanie ewidencji czas pracy pracowników

– comiesięczne przygotowanie deklaracji na zaliczkę podatku dochodowego od pracowników PIT-4

– coroczne sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach pracowników

– sporządzanie i wysyłanie ( pocztą elektroniczną lub tradycyjną ) wszelkich deklaracji do ZUS: zgłoszeniowych i wyrejestrujących

– imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)

– przygotowywanie deklaracje ZUS

– całościowe i merytoryczne wyjaśnianie i korygowanie wszelkich zaistniałych błędów ze strony firmy według otrzymanych zawiadomień z ZUS

– na zlecenie właścicieli firm przeprowadzenie szkoleń BHP

– pełne doradztwo w zakresie kodeksu pracy

– pełny nadzór nad dokumentacją kadrową firmy

– pełna, kompleksowa i rzetelna reprezentacja firmy przed wszystkimi Organami Państwowymi.

Jeżeli Państwa firma zatrudnia pracowników niepełnosprawnych poprowadzimy wszelkie rozliczenia z PFRON:

 

Inne usługi:

– przygotowaniem oraz rozliczeniem umowy zlecenia a także umów o dzieło

– wybór dogodnego sposobu opodatkowania

– przygotowanie i złożenie w odpowiednim Urzędzie dokumentów do US, KRS, ZUS

– pełna archiwizacja dokumentów

– przygotowanie i złożenie w odpowiednim Organie Państwowym rocznych zeznań podatkowych: PIT-37, PIT-36,  PIT-38

CENNIKI NASZYCH USŁUG:

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, prosimy o kontakt telefoniczny abyśmy mogli przygotować właściwie skrojoną ofertę do wymagań.

6 + 10 =

BIURO RACHUNKOWE

ul. Modlińska 255

Warszawa 03-120 

e-mail: info@capsicum.pl

e-mail: kancelaria@capsicum.pl